Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Inschrijven nieuwsbrief  
Kort nieuws

Controlevaart Handhaving 7 augustus 2022


 

Op zondag 7 augustus 2022 is er weer een controlevaart uitgevoerd door BOA’s van Waterschap Rivierenland op de Alblas, de Graafstroom en het Nieuwe Waterschap.

 

De uitkomst van de controlevaart is dat van 10 vaartuigen de bestuurders daarvan zijn aangesproken omdat die iets te hard gingen, 1 persoon is aangesproken omdat die veel te jong was om een motorboot te besturen en 1 persoon is aangesproken wegens varen zonder registratie.

 

De frequentie van de controlevaarten is afhankelijk van het aantal meldingen, die binnenkomen bij Waterschap Rivierenland.

Het is nu mogelijk om meldingen te doen via de website van de SVVBA, die automatisch worden doorgezet naar Waterschap Rivierenland zonder dat derden hiervan kennis kunnen nemen. De enige voorwaarde hierbij  is, dat men zich eerst meldt als sympathisant van de stichting, waarbij de stichting over de toelating beslist om valse meldingen te voorkomen.

 

Het bestuur van de SVVBA heeft vanaf begin dit jaar via social media al meer dan 150 meldingen van onverantwoord varen ontvangen. Ongeveer de helft hiervan is zo duidelijk dat de ze over de periode 1 februari tot 1 augustus aan Waterschap Rivierenland zullen worden doorgezet. Het totaal aantal meldingen over het hele vaarseizoen 2022 zal de basis vormen voor een rapportage, te presenteren in het jaarlijks overleg medio oktober  dat de SVVBA heeft met Waterschap Rivierenland samen met de gemeenten en politie in onze  regio.
Varen en suppen (2)


Zie bijgaand foto behorend bij varen en suppen (1)
Varen en suppen (1)


De afgelopen weken is het voortreffelijk weer geweest om te varen en/of te verblijven op en rond het water. Blije gezichten op de bootjes en kinderen die in de vakantie in het water spelen. Het laat zien dat we echt in een mooie omgeving wonen, waar we trots en zuinig op moeten zijn.

Op De Alblas zien we steeds meer andere vormen van recreatie. Het kanoën en kajakken waren al bekend, maar het aantal mensen die bijvoorbeeld ‘suppen’ neemt snel toe.

Voor sommige mensen nog een relatief onbekende buitensport. Suppen staat voor Stand Up Paddle. Dit is een soort van “surfen” waar je op een (meestal opblaasbaar) surfboard staat en je je voortbeweegt met een paddle. Door het gebruik van de SUP paddle is er, in tegenstelling tot surfen, geen wind nodig om Stand Up Paddle surfen te kunnen beoefenen. Er kan gesupped worden op sloten, meren, grachten, havens en binnenwateren.

Een andere vorm die ook wint aan populariteit is het openwater zwemmen. Regelmatig zijn er in de zomer, maar ook in het najaar/voorjaar mensen die lange afstanden zwemmen in De Alblas. (Foto zwemmers)

Het mag duidelijk zijn dat dat in combinatie met snel varende gemotoriseerde boten zeer gevaarlijk kan zijn. Melissa Buijens zwemt ook vaak in open water (onder andere Kinderdijk) en heeft een zeer leuke, maar ook interessante website en zwemblog.

Zij raadt iedere zwemmer in open water aan om gebruik te maken van een zwemboei zoals onderstaande foto. De boei zorgt namelijk voor meer zichtbaarheid (en eventueel in combinatie met een felle badmuts).

zie ook: https://zwemblog.com/openwater/safeswimmer-zwemboei/   

Ook het bestuur van de SVVBA geeft het advies om bij het zwemmen van afstanden een zwemboei te gebruiken. Dit om (bijna) ongelukken te voorkomen.
Politiecontrole op de Giessen 7-juli 2022


Ook op de Giessen controleert de Waterpolitie, zie bijgaand persbericht in Het Kontakt.

Voor de geïnteresseerden:  Als je jonger dan 18 jaar bent en een boort bestuurt die harder dan 20km per uur kan, dan is de boete 220 Euro. Als je 18 jaar bent en geen vaarbewijs hebt voor een dergelijke boot dan is de boete 600 Euro. Verder moet je je kunnen legitimeren, een aangebracht dodemanskoord hebben, een brandblusser aan boord en een reddingsvest binnen handbereik hebben. Voor elk van deze overtredingen gelden aparte boetes en deze kunnen samen met een boete voor te hard varen oplopen tot wel 1500 Euro.

 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee......
Controlevaart Handhaving 26 mei 2022


Waterschap Rivierenland bericht de SVVBA het volgende:

Op 26 mei 2022 zijn meerder controles uitgevoerd.

Acht vaartuigen zijn aangeplakt met een kennisgeving, omdat zij vermoedelijk een snelle motorboot hebben zonder registratie (Kan naar verwachting sneller dan 20 km per uur). Hiervan zijn bij een hercontrole 2 vaartuigen begrenst en 2 vaartuigen zouden een registratie aanvragen.

Na deze datum hebben we nog wel gevaren, toen geen bijzonderheden aangetroffen (naast de hercontrole van bovengenoemde).
Persbericht 18 juli 2022


Positieve ontwikkelingen bij de SVVBA

 

De Stichting Verantwoord Varen Binnenwater Alblas maakt, in samenwerking met diverse overheidsinstanties, een aantal verheugende ontwikkelingen door. Daarnaast zijn er ook negatieve ontwikkelingen doordat een aantal varenden nog steeds de wettelijke regels niet naleven en overlast veroorzaken.

 

Website

Door een bijdrage van de gemeente Alblasserdam is de stichting in staat gesteld een professionele website te realiseren die vanaf 27 juni 2022 voor iedereen toegankelijk is: www.svvba.nl.

 

De website is ontworpen door WipeSoft Media Producties in Tricht, die ook de hosting verzorgt.

 

De website bevat onder andere:

- een deel dat de missie van de stichting beschrijft,

- een hoofdstuk met daarin de vaar- en gedragsregels,

- mogelijkheden om je aan te melden voor de nieuwsbrief,

- een deel waar sympathisanten zich kunnen aanmelden,

- een deel waar een melding van onverantwoord varen kan worden gedaan,

- een hoofdstuk “nieuws”,

 

Sympathisanten

Bij de stichting hebben zich na een aantal acties en persberichten in 2021 een 40-tal sympathisanten aangemeld. Gezien de privacy wetgeving doet de stichting hierbij een beroep op alle sympathisanten zich opnieuw via de website aan te melden.

De privacy van de sympathisanten is volledig gewaarborgd: buiten het bestuur en de handhavingsinstanties kan niemand persoons- en adresgegevens inzien. De procedure van de aanmelding voorkomt dat er vervuiling in het bestand van de sympathisanten ontstaat..

 

Spandoeken

In 2021 zijn door een subsidie van Waterschap Rivierenland en een sponsoring door Esbi in Bleskensgraaf 35 professioneel bedrukte weer- en wind bestendige spandoeken gerealiseerd, die door sympathisanten aan de waterkant kunnen worden opgesteld. De beschikbare teksten staan op de website en via de contact mogelijkheden kan men een aanvraag indienen een spandoek gratis te leen krijgen.

 

Meldingen onverantwoord varen

De website bevat ook de mogelijkheid meldingen van onverantwoord varen te doen. Dit is uitsluitend voorbehouden aan personen die zich als sympathisant hebben aangemeld. Na aanmelding ontvangt degene die zich heeft aangemeld een inlog password van de stichting en kan de sympathisant vervolgens zijn eigen inlogcode instellen en direct foto’s of filmpjes van vermeend onverantwoord varen uploaden zordat dat deze aanmelding door derden akn wordend gezien (met uitzondering van bestuur en handhavingsinstanties . Deze procedure voldoet volledig aan de privacy wetgeving: het fotograferen en het maken van video’s van onverantwoord varen is volledig toegestaan omdat De Alblas, Ge Graafstroom en het nieuwe Waterschap openbaar gebied zijn, en daar dus vrij gefotografeerd of gefilmd mag worden. Het is evenwel niet toegestaan deze foto’s en video’s op sociale media te plaatsen zonder toestemming van de gefotografeerde of gefilmde personen. De stichting SVVBA zal dan ook deze opnamen alleen ter beschikking stellen aan de handhavingsinstanties, die daarop zullen besluiten een eventuele vervolging in gang te zetten.

Let wel: overtredingen van de wettelijk geldende regels op het water (snelheid, alcohol, gevaarlijk gedrag etc.) worden op dezelfde manier vervolgd als overtredingen op de openbare weg.

 

Handhaving

De afdeling handhaving van Waterschap Rivierenland krijgt (als eerst aangewezen handhavingsinstantie)  toegang tot alle meldingen, foto’s en video materiaal. Het is hun verantwoording iets de doen met het aangeleverde materiaal.

Ook de wijkagenten Molenlanden en Alblasserdam krijgen toegang tot dit materiaal en het wordt aan deze (water)politie instanties overgelaten actie te ondernemen.

 

Bebording vaarwegen

In een overleg met de overheidsinstanties najaar 2021, is afgesproken dat het Waterschap Rivierenland meer borden zal plaatsen met de maximum snelheden ter plaatse. De borden zijn vierkan, wit met een rode rand en een zwarte 6 in het midden (of een ander cijfer als er een andere snelheidslimiet is).

Dergelijke borden bevonden zich reeds aan beide zijden van bepaalde bruggen. Aangezien her en der veel te hard gevaren werd, en gebleken is, dat een aantal bestuurders niet op de hoogte zeggen te zijn met de regels, werden door Waterschap Rivierenland extra borden geplaatst:

- tegenover de te waterlaat plaats voorheen Vinkenwaard Alblasserdam

- tegenover de te waterlaat plaats bij de brug Peilmolenweg Oud-Alblas

- tegenover het bootverhuurbedrijf De Krom in Oud Alblas.

 

Informatieborden bij te waterlaat plaatsen (zie foto)

Zaterdag 25 juni zijn er door de bestuursleden van de Stichting SVVBA informatieborden geplaatst bij de te waterlaatplaatsen Peilmolenweg Oud-Alblas en Vinkenpolderweg Alblasserdam. De borden bevatten alle relevante vaar- en gedragsregels.

Naast de reeds bekend veronderstelde maximum snelheden op het binnenwater is het bijvoorbeeld van belang te weten dat rubberboten met relatief kleine buitenboord motoren toch harder kunnen dan 20 km per uur, hetgeen grote gevolgen heeft voor de benodigde minimumleeftijd, vaarbewijs en -voorschriften.

 

Varen in het donker

Ook het varen in het donker tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopkomst is in binnenwater verboden, zelfs als verlichting wordt gevoerd.
Onze spandoeken


Lang de Alblas worden de bestuurders van de boten met spandoeken aangespoord om verantwoord te varen.

 

 1. DENK OM ONZE OEVERS!
 1. HIER GELDT MAX. 6 KM PER UUR
 1. 6 KM PER UUR IS WANDELSNELHEID
 1. U VAART VOOR UW PLEZIER, NIET OM DE SNELHEID
 1. GEEF ONS DE RUST DIE HIER HOORT
 1. SPAAR NESTEN VAN WATERVOGELS
 1. SNELHEID WETEN? DOWNLOAD GRATIS APP SPEEDOMETER
 1. VERANTWOORD VAREN = SAMEN GENIETEN
 1. VOORKOM SCHADE, VAAR 6 KM PER UUR
 1. VAREN IN HET DONKER IS VERBODEN
 1. YOU    NATUUR?    MAX 6 KM PER UUR!
 1. 6 KM DE LIMIET ZODAT OOK DE WAL GENIET
 1. LET OP ZWEMMERS

 
Persbericht 25 april 2022


SVVBA start nieuw seizoen

 

Na de rustige periode van de winter en het vroege voorjaar, start ook de pleziervaart op de binnenwateren van de Alblasserwaard weer. De Stichting Verantwoord Varen Binnenwater Alblas, opgericht in 2021, wil ook nu weer de bewustwording bevorderen van iedereen die met een vaartuig op de Graafstroom, de Alblas, het Nieuwe Waterschap en het Achterwaterschap vaart. Naar schatting liggen er langs deze vaarwegen meer dan 500 gemotoriseerde vaartuigen. De maximum snelheid is in de meeste van deze wateren 6 km per uur.

 

Spandoeken

Vorig jaar heeft de SVVBA door een bijdrage van Waterschap Rivierenland en een sponsoring van ESBI in Bleskensgraaf een aantal spandoeken aangeschaft. Deze worden ook nu weer door een aantal van de sympathisanten van de stichting langs de vaarwegen geplaatst. Teksten als “Denk om onze oevers”, “Spaar nesten van watervogels” en “Denk om zwemmers”, bevorderen de bewustwording.

Wie een spandoek wil plaatsen kan dit kenbaar maken via tel nr. 0628 368 398.

 

Handhaving

In september 2021 en in maart van dit jaar is er overleg geweest met Gemeente Molenlanden, met gemeente Alblasserdam, met de wijkagent Oud-Alblas en met Waterschap Rivierenland. Het waterschap heeft beloofd dit jaar frequenter te varen op de binnenwateren met boa’s. Ook hebben ze een fotobestand in ontwerp van alle vaartuigen die aan de binnenwateren liggen met daarbij een match programma zodat overtreders van de maximum snelheid gemakkelijk te herkennen zijn. In deze vergaderingen  is ook duidelijk naar voren gekomen dat het zwaartepunt van alle meldingen van onverantwoord varen ligt op de Groep in Oud-Alblas en op het gebied rond de Kortlandse brug in Alblasserdam. Het zijn hier hoofdzakelijk de kleine rubber bootjes die de overlast veroorzaken.

Veel ouders van kinderen die hierin varen, weten kennelijk niet dat de minimum leeftijd voor het besturen van een gemotoriseerd vaartuig 12 jaar is, en dat indien een rubberbootje sneller dan 20 km per uur kan (en dit zijn vrijwel de meeste), er een 6 cijferig registratienummer op de boot moet zijn aangebracht, de bestuurder een vaarbewijs moet hebben en in dat geval de minimumleeftijd van de bestuurder 18 jaar is.

Ook de wijkagent van Molenlanden heeft toegezegd zich in voorkomende gevallen zich in te willen zetten.

 

Sympathisanten

De stichting heeft tot nu toe een 40-tal sympathisanten. Een aantal van hen maakt frequent melding van onverantwoord varen. De bedoeling is dat dit direct bij Waterschap Rivierenland gebeurt. Nieuwe sympathisanten zijn van harte welkom en de stichting is ook nog op zoek naar bestuursleden uit Alblasserdam en Bleskensgraaf. Aanmelding kan via eerder genoemd telefoonnummer.

 

Website

Door een bijdrage van de gemeente Alblasserdam is de stichting in staat in de loop van dit jaar een eigen website te ontwikkelen. Deze zal worden vormgegeven door WipeSoft uit Tricht. Onderdeel van de website zal een meldingsportaal zijn waar sympathisanten meldingen kunnen doen en die dan gebundeld aan het Waterschap kunnen worden doorgegeven.

Ook zal er een algemeen gedeelte komen waarop voorlichting voor verantwoord varen wordt gegeven.

 

Vaarwaard

De stichting heeft ook deelgenomen aan een workshop van “Vaarwaard” een organisatie bestaande uit vertegenwoordigers van Provincie Zuid Holland, Waterschap Rivierenland en een aantal instanties en personen uit de Alblasserwaard. Vaarwaard beoogt ons mooie gebied een bredere bekendheid te geven voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in de specifieke aspecten van het gebied.