Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Onze missie


Over ons

De stichting Verantwoord Varen Binnenwater Alblas (kortweg: SVVBA) is op 17 juni 2021 opgericht in de gemeente Molenlanden.

De statutaire doelstelling is voorlichting geven aan en bewustwording vergroten bij vaartuig-bestuurders langs Graafstroom Alblas en Nieuwe Waterschap met betrekking tot verantwoord vaargedrag.  De volledige tekst van de statuten kunt u op deze website terugvinden.

 

De stichting heeft een bestuur, bestaande uit:

Voorzitter Ad van der Rhee
Secretaris Lennert van der Zee
Penningmeester Guus de Wit
Lid Jan-Piet Stout

 

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 83102434.

 

De bankrekening van de stichting is NL10 INGB 0007 7665 33.

 

 

Onze missie

De stichting is opgericht om de veiligheid van de pleziervaart in de binnenwateren op Graafstroom, Alblas en Nieuwe Waterschap te bevorderen en ter beperking van overlast en  bescherming van oevers, flora en fauna. 

 

Om dat na te streven ontplooit de stichting activiteiten die zich richten op:

  • voorlichting aan het publiek over waterrecreatie;
  • (ludieke) acties gericht op gedragsverbetering van vaartuigbestuurders;
  • overleg met bevoegde instanties als het Waterschap Rivierenland (toezichthouder op deze wateren), betrokken gemeenten, verhuurbedrijven en (water-)politie;
  • faciliteren van meldingen van overtredingen en incidenten door sympathisanten
  • Bevorderen van media-aandacht over dit onderwerp
  • Kennisbevordering en – deling met andere organisaties in andere regio’s, hengel- en watersportverenigingen, natuurverenigingen, en dergelijke